fbpx

Lõi lọc carbon

Hấp thụ mạnh các chất nhờn, mùi và hữu cơ hòa tan, xử lý phóng xạ, asen, amoni,..

-> xem thêm các lõi lọc và hệ thống lọc nước khác tại đây: https://bonkhangkhuan.com.vn/danh-muc-san-pham/he-thong-loc-nuoc/

Gọi ngay
Vị trí