Lõi lọc 1 Micron

260,000 

Loại bỏ các tạp chất hữu cơ, rỉ xé, bùn đất hay các tạp chất khác trong nước với kích thước lớn hơn 1μm.

Gọi ngay
Vị trí